Videoroom


V sekci nazvané „Videoroom“ jsme pro vás připravili výběr zajímavých, ale i vzdělávacích videí, která se týkají našeho oboru, popř. oborů s našim oborem souvisejících. Tematické kategorie, do kterých jsme videa zařadili, jsou: Informační věda; Internet a sítě; Technologie; Internetové vyhledávače; Mobilní zařízení; Historie; Informační společnost; Lidé, sociální sítě, sítě; Média.

Níže naleznete abecedně seřazený seznam videí, bližší informace naleznete na samostatných stránkách po otevření odkazu.

Videoroom: seznam videí