Studijní obory


Bakalářské studium

Informační studia se zaměřením na knihovnictví

Tříleté bakalářské studium v prezenční momentálně běží v dobíhající podobě! Je orientované na vzdělávání informačních profesionálů i knihovníků pro specializované knihovny a informační střediska včetně těch, která jsou součástí informační strategie firem a organizací působících v soukromé sféře. Absolventi oboru jsou způsobilí vykonávat profesi informační specialista a knihovník. Zvládají metody a nástroje pro údržbu a provoz knihovnicko-informačních systémů, metodiku analýzy informačních potřeb, základní strategii vyhledávání informací a metody ochrany a zprostředkování informací a poznatků uživatelům.

 

Navazující magisterské studium

Informační a knihovnická studia

Dvouleté navazující magisterské studium v prezenční (http://ects.slu.cz/plan/50140?lang=cs) a kombinované (http://ects.slu.cz/plan/50143?lang=cs) formě. Koncepce studijního oboru vychází ze společenské potřeby vysoce kvalifikovaných odborníků v oblastech spojených s informačními procesy ve společnosti a odborných pracovníků v celé síti knihoven, které zcela mění technologii zpracování a zpřístupňování dokumentových informací.

Cílem je připravit absolventy pro budování a profesionální provoz knihoven, pro práci v prostředí počítačových sítí a pro profesionální zvládnutí informačních zdrojů, metod a informačních služeb na všech řídících a profesních úrovních ve všech oblastech lidské činnosti.

Přijímací zkoušky

Ústní pohovor: týkající se motivace studenta ke studiu Informačních a knihovnických studií, zaměření jeho bakalářské a případně také budoucí diplomové práce a dále případné otázky na znalosti v rozsahu bakalářských SZZk studijního oboru Informační studia a knihovnictví.

Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia, nejlépe studijního programu B7201 Informační studia a knihovnictví, oboru Informační studia se zaměřením na knihovnictví nebo příbuzného oboru.

 

Uplatnění absolventů magisterského studia

Absolvent se uplatní jako vedoucí pracovník rozsáhlých provozů informačních služeb v knihovnách a informačních institucích; jako informační manažer pro projektování, budování a správu informačních databází; jako projektant komplexních knihovnicko-informačních systémů pracujících na bázi výpočetní a komunikační techniky; jako manažer, správce a provozovatel tradičních a digitálních knihovnických fondů; jako tvůrce, editor a provozovatel bibliografických a fulltextových informačních databází určených pro speciální odborné nebo i široké občanské uplatnění; jako informační analytik pro procesy sběru, zpracování, ukládání, zpětného vyhledávání a šíření informací v účelově budovaných informačních fondech podniků, škol i veřejných institucí; jako informační konzultant.