Informační zdroje


Seznam elektronických informačních zdrojů přístupných pro studenty a zaměstnance Slezské univerzity naleznete na stránkách Univerzitní knihovny nebo k nim můžete přistupovat prostřednictvím portálu infozdroje.cz. Nezapomeňte prosím, že k informačním zdrojů se lze dostat pouze z počítačů umístěných na Slezské univerzitě nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu přes proxy server.

Na této stránce naleznete brožuru elektronických informačních zdrojů určených pro obor Informační studia a knihovnictví. Níže jsou uvedeny odkazy na brožury k ostatním oborům, které je možné studovat na Slezské univerzitě v Opavě.

Ostatní brožury:

V případě, že se chcete dozvědět více obecných informací o elektronických informačních zdrojích, můžete využít také publikaci dr. Ondřeje Fabiána, kterou vydal ve spolupráci s projektem NAKLIV.