Akademické práce


Sekce „Akademické práce“ je určena pro potřeby vypracování akademických prací, tj. semestrálních prací a závěrečných diplomových prací. Naleznete zde důležité odkazy, které vám mohou pomoci při zpracování akademických prací na Slezské univerzitě v Opavě.

Při psaní akademické práce se může hodit…

Vypracování semestrální práce

Logo Slezské univerzity v Opavě
Celý grafický manuál Slezské univerzity v Opavě lze najít na issuu.

Vypracování závěrečné práce

Archiv závěrečných prací na oddělení informační vědy

Databáze závěrečných prací v ČR

Zde naleznete odkazy na informační systémy jiných univerzit v České republice, které umožňují vyhledávat v závěrečných pracích svých studentů, a zároveň se na těchto univerzitách studují příbuzné obory oboru Informační studia a knihovnictví. Systém Theses.cz je zde uveden jako národní registr závěrečných prací.

Databáze závěrečných prací MUNI
Databáze je součástí Informačního systému Masarykovy univerzity v Brně a v současné době je nejpropracovanějším archivem závěrečných prací na území České republiky. Retrospektiva absolventů sahá až do roku 1920 a retrospektiva obhájených prací do roku 2000, přičemž plné texty prací jsou zveřejňovány od roku 2006. Plné texty prací obhájené před rokem 2006, jsou v systému vloženy pouze na přání autora. Kromě fulltextu obhájené práce v různých formátech (.doc, PDF, .txt) je možné v databázi vyhledat také anotaci a posudky obou oponentů. Vyhledávání v systému je velmi specifické, proto je dobré používat nápovědu.
Digitální repozitář a repozitář závěrečných prací UK

Vysokoškolské kvalifikační práce Theses.cz
Theses.cz je systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi a je vyvíjen a provozován Masarykovou univerzitou. Slouží vysokým školám a univerzitám (nejen v ČR) jako národní registr závěrečných prací a jako úložiště prací pro vyhledávání plagiátů. Veřejnosti jsou zpřístupňovány záznamy o práci, dle rozhodnutí školy lze získat přístup i k plnému textu práce, a vyhledávání mezi nimi. Do systému Theses.cz je zapojena i Slezská univerzita v Opavě.