Studium


V sekci „Studium“ naleznete všechny informace potřebné ke studiu na Slezské univerzitě v Opavě a především ke studiu oborů Informační studia se zaměřením na knihovnictví a Informační a knihovnická studia (které probíhají na Ústavu Informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty (http://www.slu.cz/fpf/cz/ustav-informatiky).

Obecné informace ke studiu

Harmonogram aktuálního akademického roku
Studijní a zkušební řád
Disciplinární řád pro studenty SU v Opavě
Studijní oddělení FPF SU

Důležité odkazy

Univerzitní knihovna Slezské univerzity v Opavě
Portál Studijní agendy SU v Opavě — Stag
eLearning FPF SU
E-mail FPF SU — Horde

Studium oboru informační věda

Rozvrh pro 3. ročník prezenčního studia (bakalářský obor)
Rozvrh pro 4. ročník prezenčního studia (navazující magisterský obor)
Rozvrh pro 5. ročník prezenčního studia (navazující magisterský obor)
Rozvrhy pro kombinované studium oboru IKS (bakalářské i magisterské)

Informace ke státnicím

Okruhy státnicových otázek oborů ISK a IKS, informace k SZZk
Harmonogram a termíny k SZZk v aktualním školním roce
Přihláška ke státnicím — NOVÁ VERZE
Výstupní list (při ukončení studia)

Další informace v této sekci: