Projekty pro Univerzitní knihovnu Slezské univerzity v Opavě


Projekty, které byly pro knihovnu zpracovávány, vycházely vždy z jejích potřeb, avšak protože se jedná o studentské práce, měla Univerzitní knihovna vždy plné právo rozhodnout o jejich použití. Kromě explicitního zadání knihovnou měli studenti možnost si vybrat zadání sami podle toho, co by se dle jejich názoru knihovna potřebovala.

Propagace elektronických informačních zdrojů UK SU

 • letní semestr 2010/2011

V tomto projektu skupina studentů nahrávala pro potřeby UK SU audiovizuální tutoriály, které měly studenty Slezské univerzity seznámit se základy práce v elektronických informačních zdrojích, k nimž knihovna poskytovala přístup. Knihovně byl založen účet na Youtube, kam byla všechna videa nahrána. Tato skupina zároveň sestavila informační brožury k jedotlivým oborům, jenž lze na SU studovat a přiřadila jim vhodné zdroje. Brožury dále vystavila na nově vytvořeném účtu na Issuu.

Virtuální prohlídka UK SU pobočka v Opavě

 • letní semestr 2010/2011

Další skupina studentů dle zadání univerzitní knihovny vytvořila virtuální prohlídku knihovny a nahrála ji na její účet na Youtube. Zatím byla vytvořena pouze virtuální prohlídka pobočky v Opavě.

Vytvoření profilu na sociální síti Facebook pro UK SU

 • letní semestr 2010/2011

Skupina studentek pomáhala založit Facebookový profil UK SU. Částečně také pomáhala s jeho následnou správou.

Online informační lekce na UK SU

 • letní semestr 2010/2011

Na žádost UK SU pomáhala skupina studentek s vytvořením materiálů k informačním lekcím. Byl kladen důraz na to, aby tyto materiály vznikly v online prostředí, aby si je studenti mohli sami v případě zájmu procházet. Za tímto účelem byla vytvořena prezentace v Prezi. Dále bylo v rámci projektu připraveno video na téma, jak najít knihu v knihovně. A jako poslední byla připravena videa, jak vyhledávat knihu v katalogu.

Nápovědy ke katalogu Carmen

 • letní semestr 2011/2012

Po přechodu UK SU na nový knihovní software bylo třeba vytvořit nové nápovědy ke katalogu. Výsledná videa tým studentů vyvěsil na Youtube profil UK SU, jedná se o video s jednoduchým vyhledáváním a návodem k práci se čtenářským kontem.

Infografika

 • letní semestr 2011/2012

Tento projekt měl za úkol informovat o možnostech čtení elektronických knih v UK SU. Výstupem projektu byla infografika s údaji o vydavatelích elektronických knih, která ve formě přehledné tabulky zobrazovala všechny potřebné informace. Infografika je v tištěné podobě vystavena v obou hlavních pobočkách knihovny.

Web k citačním manažerům

 • letní semestr 2011/2012

Skupina studentek zpracovávala v rámci tématu informativní web k problematice citování a citačních manažerů. Web obsahoval návody, odkazy a materiály k dané tématice. Kvůli grafické nekonzistenci s univerzitním logomanuálem však web knihovna nevyužila.

Vtipná knihovna

 • letní semestr 2011/2012

Malý tým lidí se věnoval grafickému znázorňování vtipného obsahu na téma knihy, čtení a knihovna, který by mohla UK SU využít na svém Facebookovém účtu. Výsledků jejich snažení zatím knihovna nevyužila.

Virtuální prohlídka UK SU v pobočce v Karviné

 • letní semestr 2011/2012

Projektový tým tvořily studentky, které dostaly za úkol vytvořit virtuální prohlídku pro pobočku knihovny v Karviné. Jejich snažení se však potýkalo s nedostatečnou technickou a znalostní vybaveností. Přestože nakonec video vzniklo, výsledek projektu nemohl být využit.

Zpřehlednění seznamu časopisů

 • letní semestr 2012/2013

Skupina dvou studentek si vzala za úkol přehledným způsobem s ohledem na oborové zaměrení zpracovat seznamy časopisů odebíraných UK SU. Výsledek měl být ve dvojí podobě, upravený pro tisk a pro zveřejnění na webu knihovny. Výstup projektu zatím knihovna nevyužila.

Orientace čtenářů v MDT

 • letní semestr 2012/2013

Tým studentů se snažil upravit plán knihovny tak, aby byly barevně označeny regály s knihami, které spadají do jednotlivých tříd MDT. Bohužel však zvolili nesprávný nástroj pro výstup a tak knihovna výsledek nepoužila.

Interaktivní návod „Jak najdu svou knihu?“

 • letní semestr 2012/2013

Na tomto projektu pracoval další tým studentů, který pomocí kombinace prezentačního nástroje Prezi a videonávodů vytvořil interaktivní prezentaci, která měla uživatelům UK SU osvětlit vyhledání knihy v rámci knihovny. Knihovna výstup zatím nepoužila.