Projekt[X]


Projekt[X] je kreativní skupina, která působí za účelem propagace a prezentace oborů vyučovaných na Oddělení informační vědy a oblastí souvisejících s informačními studiemi a knihovnictvím. Původně vznikl jako Projekt 3 v zimním semestru akademického roku 2012/2013 a do podoby Projektu[X] se transformoval v zimním semestru akademického roku 2013/2014. Hlavní činností, kterou realizační tým projektu zajišťuje, je redakce studentského bulletinu i-Studna, čímž splňuje svůj hlavní cíl: vytváření prezentačních a propagačních vizuálních materiálů, které jsou mířeny na cílovou skupinu studentů daného oddělení a případné zájemce o studium v daných oborech. Vedlejší aktivitou je pak výpomoc na oficiálních prezentačních akcích Oddělení informační vědy (např. Den otevřených dveří) a organizace a plánování zábavných akcí pro studenty (např. Den her).

Tým projektu:

  • Petr Jedlička — manažer projektu, redaktor, realizátor studentských akcí
  • Ondřej Vícha — šéfredaktor bulletinu i-Studna
  • Lenka Bažacká — redaktor, korektury
  • Zdeněk Hrňa — redaktor, fotograf
  • Aneta Ochránková — redaktor, realizátor studentských akcí
  • Václav Peter — redaktor, grafik
  • Jana Přeliášová — redaktor, fotograf, realizátor studentských akcí
  • Martin Tegel — redaktor

Odborný garant:
Mgr. Kamil Matula — kontakt

i-Studna

V letním semestru akademického roku 2012/2013 se hlavní náplní Projektu[X] stala redakční činnosti elektronického, studentského bulletinu i-Studna. Původně jednotlivá čísla vycházela s dvouměsíční periodicitou s tím, že se skládala z listů vydávaných každý týden. Nyní vychází celá čísla se čtrnáctidenní periodicitou v pondělní večery na Issuu a zveřejňovány jsou také na Facebooku. Obsahovou náplní jsou články zpracované redakcí či externími autory, které informují o dění na Oddělení informační vědy, studentských akcích a zajímavostech z oboru.