Infověda aktualizuje


Studentský projekt Infověda aktualizuje vznikl s cílem obnovit zastaralé informace na webových stránkách: studuj.infoveda.cz. Tyto stránky jsou převážně určeny studentům bakalářského oboru Informační studia se zaměřením na knihovnictví a navazujícího magisterského oboru Informační studia a knihovnictví, případně vyučujícím na Oddělení informační vědy při Ústavu informatiky na FPF SU v Opavě, nebo zájemcům o studium. Projekt úzce navazuje na stále pokračující projekt Studuj infovědu (infověda bloguje), která se zasloužila o vznik těchto stránek a nadále na nich přidává své příspěvky prostřednictvím online blogu.

 

 

Realizační tým

 

Bc. Jakub Klásek – vedoucí projektové skupiny, editor stránky Zahraniční výjezdy

Bc. Martin 🙂 – správce webu, formátování článků (WordPress)

Bc. Kateřina Nováková – editor stránky Akademické práce

Bc. Martina Pchálková – editor stránky Studium

Bc. Ondřej Vašátko – editor stránky Videoroom

Bc. Tomáš Uvíra – editor stránky Studentské projekty

 

Odborný garant

 

Mgr. Anna Janíková, Ph.D.