iBRARY


Projekt vzniká ve spolupráci s Knihovnou Petra Bezruče v Opavě, jeho cílem je pomoci knihovně v její prezentaci čtenářům a to hlavně formou virtuálních prohlídek. Ke spolupráci jsou zavázáni jak studenti ÚI, tak pracovníci knihovny KPBO.

Tým projektu:

  • Karolína Olšanská — garant obsahu
  • Kamil Škop — administrátor
  • Adam Uvíra — technická podpora
  • Eva Hladišová — garant obsahu

Odborný garant: Mgr. Štěpánka Tůmová — kontakt

Vytvořené virtuální prohlídky: