Archiv starších projektů


Projekt[X]

Projekt[X] byl kreativní skupina, která působila za účelem propagace a prezentace oborů vyučovaných na Oddělení informační vědy a oblastí souvisejících s informačními studiemi a knihovnictvím.

NapNak

Projekt NapNak (Nápovědy pro Národní knihovnu) se zabýval tvorbou video návodů ke službám katalogu a licencovaným elektronickým zdrojům přístupných prostřednictvím Národní knihovny České republiky.

Librarian Trek

Projekt Librarian Trek vznikl v letním semestru akademického roku 2012/2013 jako dobrovolná iniciativa studentů, kteří by chtěli zlepšit povědomí studentů středních škol, jenž tvoří skupinu potenciálních zájemců o studium oborů na Oddělení informační vědy. Tým se snažil dle didaktických zásad vytvořit podklady k populárně naučným prezentacím z oblasti informačních studií a knihovnictví. Zároveň se snažil o udržení atraktivity výkladu a k těmto cílům využíval moderní prezentační nástroje.

Piks TV

Projekt vznikl z iniciativy studentů, probíhal dva semestry v roce 2010 až 2011. Orientoval se na propagaci, popularizaci a prezentaci oboru v programu Informační studia a knihovnictví, vyučovaných na Oddělení informační vědy ÚI na FPF SU v Opavě. Jednalo se o studentské internetové Vysílání. Jednotlivé díly vycházely s dvouměsíční periodicitou prostřednictvím webcastingu. Každý díl obsahoval čtyři rubriky: Studuješ IKS, žij s IKS!, Kam za informacemi z oboru, Talk with Piks TV a Top Bezruč. Jednotlivé díly můžete shlédnout na Youtube kanálu. V dalším akademickém roce se Piks TV transformovalo v Piks-Z, které plnilo podobnou funkci formou internetového zpravodaje, ovšem tato činnost již nebyla kreditována v rámci žádného z předmětů.

Studentský portál

V zimním semestru akademického roku 2009/2010 vznikl projekt Portál beta, který si kladl za cíl sjednotit a zjednodušit komunikaci mezi studenty a pedagogy ÚBK, zároveň usnadnit studentům nástup do prvního ročníku. Studentský Portál beta měl sjednocovat někdejší projekty: Knihovník zařídí to, Knihovník a Uzel vzniklé za období 2007-09. Tento web byl postaven na redakčním systému Joomla!, aby umožňoval jeho rozšiřitelnost. Studenti se stali jeho administrátory a v různých časových obdobích jej plnili aktuálním obsahem. Poslední projektový tým, který se snažil o Studentský portál byl složen v akademickém roce 2011/2012. V současné době je projekt zakonzervován s úmyslem dalšího pokračování v budoucnosti.

Hot Spot

Jednalo se o studentský projekt, který byl taktéž určen studentům a jeho cílem bylo vytvořit informační platformu ve formě help desku, která měla sloužit především studentům prvních ročníků ÚBK. Hot Spot měl těmto studentům odpovídat na základní otázky týkající se studia. Pro tento účel byl do Studentského portálu vnořen ticketovací systém, který měl na starosti projektový tým. Hot Spot se však mezi studenty neujal a tak byl jeho provoz po několika měsících zastaven. Realizace probíhala v zimním semestru akademického roku 2009/2010.

Best ISK

Zkratka je akronymem názvu „Benchmarking programu Informační studia a knihovnictví na univerzitách států střední Evropy„. Jedná se o projekt, který byl realizován studenty Slezské univerzity a jeho cílem byla analýza úrovně, rozsahu, kvality a jiných vlastností studijního programu Informační studia a knihovnictví. Projekt se zabýval státy, které přímo sousedí s Českou republikou a vybíral si ekvivalentní studijní programy z těchto zemí. Metodika postupu a bližší informace o projektu naleznete v článku na Inflow a zjištěné výsledky dále v ProInflow.