Studentské projekty


Některé studentské projekty vznikají v rámci studia oborů studijního programu 7201 Informační studia a knihovnictví, které jsou akreditovány na Slezské univerzitě v Opavě. Studium je zaštiťováno dvěma ústavy a to Ústavem informatiky (dále jen ÚI), Oddělením informační vědy a Ústavem bohemistiky a knihovnictví (dále jen ÚBK), Oddělením knihovnictví. Studenti těchto oddělení na projektech participují.

V letech 2007 až 2008 byla vázána realizace projektů na předmět Terénní projekt, kterého se jako kreditu C účastnili pouze studenti ÚBK. Historie projektů naleznete na Studentském portálu BETA.

V roce 2009 se začala rozvíjet spolupráce s ÚI a předmět Terénní projekt začali absolvovat také studenti tohoto ústavu. Dále byl jako pokračování navázán předmět určený navazujícím magisterským oborům Projektový inkubátor.
Z této spolupráce vzešly projekty jako Best ISK, Hot Spot, Studentský portál, Piks TV, dále NapNak, Infověda.cz, Projekt 3 a Librarian Trek.

V roce 2013 došlo ke změně a projekty budou dále realizovány pro bakalářské studium jako Projektové aktivity (kredit C) a pro navazující magisterské studium jako Inovační seminář (kredit B):

Projektové aktivity 1 — UI/KSB81
Projektové aktivity 2 — UI/KSB82
Projektové aktivity 3 — UI/KSB83
Projektové aktivity 4 — UI/KSB84
Projektové aktivity 5 — UI/KSB85

Inovační seminář 1 — UI/KS280, UI/KSK41
Inovační seminář 2 — UI/KS281, UI/KSK42
Inovační seminář 3 — UI/KS282, UI/KSK43
Inovační seminář 4 — UI/KS283, UI/KSK44

Obsah realizovaných projektů se dramaticky lišil od čistě studenských témat jako např. Hot Spot či Piks TV, po vědecká témata např. Best ISK. Zadání vycházela jak z potřeb oddělení, která na projektech spolupracují, jako např. Infověda.cz, tak z potřeb externích institucí např. NapNak (Národní knihovna ČR).

Další studentské projekty vznikaly v rámci předmětu UI/KSB60 Informační služby knihoven — cvičení jako praktický výstup z předmětu. Témata vždy souvisela se službami v knihovnách a odrážela potřeby Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě.

Studentské projekty: