Doc. RNDr. Petr Strossa, CSc.


Zaměření: počítačové zpracování přirozeného jazyka

Stránka vyučujícícho: https://isis.vse.cz/lide/clovek.pl?id=209;zpet=;lang=cz

Adresa: Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava

Číslo kanceláře: 222/223

Přehled předmětů a rozvrh.