Mgr. Kamil Matula


Profesní životopis:

Bakalářský obor Informační studia se zaměřením na knihovnictví absolvoval na Ústavu informatiky FPF Slezské univerzity v Opavě. Navazující magisterský obor Informační a knihovnická studia dále studoval na Oddělení informační vědy Ústavu informatiky FPF Slezské univerzity v Opavě. Od roku 2013 působí na Oddělení informační vědy jako vyučující.

Zaměření: mobilní informační technologie, informační politika

Osobní stránkawww.kamilmatula.cz

Číslo kanceláře: 211

Přehled předmětů a rozvrh.