PhDr. Jindra Planková, Ph.D.


Zaměření:

speciální informační zdroje a systémy, digitální knihovny, knihovnicko-informační systémy, dodávání dokumentů

Adresa: Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava

Číslo kanceláře: 222/223

Přehled předmětů a rozvrh.