Mgr. Anna Novotná, Ph.D.


Profesní životopis:

Bakalářský obor Knihovnictví absolvovala na Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF Slezské univerzity v Opavě. Navazující magisterský obor Informační a knihovnická studia dále studovala na Oddělení informační vědy Ústavu informatiky FPF Slezské univerzity v Opavě. Doktorské studium Informační věda v současné době absolvuje na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF Univerzity Karlovy. Od roku 2008 působí na Oddělení informační vědy jako vyučující.

Mgr. Anna Janíková

Mgr. Anna Novotná

 

Zaměření: informační věda, služby knihoven, informační technologie, datamining

Osobní stránka: https://sites.google.com/site/annajanikova/

Adresa: Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava

Číslo kanceláře: 211

Přehled předmětů a rozvrh.