Informace o oddělení


V říjnu roku 2003 vzniklo Oddělení informační vědy jako součást Ústavu informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. V akademickém roce 2005/2006 mohli první studenti nastoupit do navazujícího magisterského studia „Informační a knihovnická studia“ v prezenční i kombinované formě. V akademickém roce 2007/2008 byl také otevřen bakalářský studijní obor „Informační studia se zaměřením na knihovnictví“, který bylo možné studovat v prezenční formě. Od akademického roku 2012/2013 je to možné také ve formě kombinované.

Kontakt na Oddělení informační vědy:

Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Ústav informatiky
Oddělení informační vědy
Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava

Kde nás najdete?