O nás


Projekt Studuj infovědu (Infověda bloguje) navazuje na práci dvou již realizovaných projektů, Projekt [X] a Studuj infovědu, přičemž pokračuje v jejich základních činnostech. Hlavní náplní práce je tvorba online blogu na webovém sídle www.studuj.infoveda.cz. Vedlejšími, ovšem neméně důležitými aktivitami, které vedou k naplnění cílů projektu, jsou údržba a správa zmíněného webového sídla, dokumentace akcí, které se odehrávají především v působnosti Oddělení informační vědy při ÚI FPF SU v Opavě nebo samotné univerzity a tvorba fotoreportáží a video-výstupů.

Cíle projektu:

Primárním cílem projektu je vzdělávat a informovat seriózní, ale i zábavnou formou a to prostřednictvím online blogu. Vedlejší cíle zahrnují údržbu a správu webového sídla, dokumentaci akcí a vytváření fotoreportáží a video-výstupů, propagaci oddělení a vyučovaných oborů, popř. univerzity a spolupráci s dalšími projekty.

Cílové skupiny projektu:

Projekt spolu s jeho výstupy je primárně určen studentům bakalářského oboru Informační studia se zaměřením na knihovnictví a navazujícího magisterského oboru Informační studia a knihovnictví, které se vyučují na Oddělení informační vědy při Ústavu informatiky na FPF SU v Opavě v denní i dálkové formě studia.

Tým projektu:

  • Jana Přeliášová — redaktor, rubrika „Zajímavosti“, fotograf
  • Eva Hladišová — redaktor, rubrika „Reportáže“ a „Pozvánky“
  • Nicole Váňová — redaktor, rubrika „Student/ka“
  • Lucie Hrbáčková — redaktor, rubrika „Odborné články“
  • Petra Hubeňáková — korektor
  • Pavel Šrubař — grafik, fotograf
  • Marek Kočvara — redaktor, rubrika „Student/ka“
  • Klára Mališová — redaktor

Odborný garant: Mgr. Světlana Hrabinová — kontakt

  • webmaster, technická podpora, administrátor obsahu na webovém sídle, korektury, manažer projektu

Více o současné podobě projektu, tematickém profilu, náplni práce a našich rubrikách publikovaných v rámci blogu si můžete přečíst v projektové zprávě za ZS 2014/2015.

Více o vzniku projektu Studuj infovědu a o bývalých členech projektu najdete v historii.

Můžete nás kontaktovat e-mailem: studuj.infoveda@gmail.com

Další informace v této sekci: