Koncept inkubátoru a akcelerátoru pro podporu sociálních inovací v knihovnách


Autor obrázku – Pavel Šrubař

Článek z odborného časopisu Knihovna plus, autorů Ladislavy Zbiejczuk Suché, Petra Škyříka a Markéty Bočkové s názvem Koncept inkubátoru a akcelerátoru pro podporu sociálních inovací v knihovnách, pojednává o podpoře sociálních inovací a projektů veřejných knihoven. V současné době knihovny slouží jako komunitní centra a jsou iniciátoři a facilitátoři inovací. Dané instituce se účastní inovačních projektů na podporu informačních služeb, zdrojů a vzdělávání. Knihovny jsou centra komunit, které poskytují různé služby a to i sociálně vyloučeným skupinám obyvatel, mezi které patří například senioři, nezaměstnaní, bezdomovci, migranti, hendikepováni lidé aj. V daném článku je zobrazen koncept podpory sociálních inovací pro veřejné knihovny, který je založen na dvoufázové podpoře knihoven a projektu. Jedná se projekt, který obsahuje inkubační fázi, jež vychází z přístupu HCD (Human-centred design – design zaměřený na člověka) a o akcelerační fázi, která obsahuje kritéria pro zahrnutí projektu do akcelerátoru. Daný designový proces umožňuje nové myšlení, implementaci nových aktivit, služeb a inovací.

V inkubační fázi je kladen důraz na vzdělávání cílových skupin. Inkubační fáze se mohou účastnit zástupci knihoven a institucí. Program designového procesu obsahuje workshopy a skripty, jež jsou vyčleněny do pětidenních programů, ve kterých se pracuje na konkrétních inovačních změnách.

Následující akcelerační fáze probíhá již individuálně na míru jednotlivé knihovně. Projektový tým musí splnit kritéria typu: doložení, že projekt cílí na řešení sociálních problémů, doložení zájmu o zapojení cílových skupin, doložení potřebnosti projektu, návrh plánu a otestování prototypu služeb.

Daný článek dále pojednává o metodice Social Innovation Sense Making, kterou se zmínění autoři inspirovali. Pokud se chcete dozvědět více o inkubační a akcelerační fázi designového projektu na podporu sociálních inovací, či dalších metodik, přečtěte si článek: ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Petr ŠKYŘÍK a Markéta BOČKOVÁ. Koncept inkubátoru a akcelerátoru pro podporu sociálních inovací v knihovnách. Knihovna Plus [online]. 2018, (1) [cit. 2018-04-17]. ISSN 1801-5948. Dostupné z: http://knihovnaplus.nkp.cz/archiv/2018-01/informace-a-konference/koncept-inkubatoru-a-akceleratoru-pro-podporu-socialnich-inovaci-v-knihovnach

 

Odborné články

, , , , , , , ,