Studentský WorkShop


V pátek 26. 1. se v budově BR uskutečnil již tradiční Studentský workshop studentů Oddělení informační vědy. Studenti 3. ročníků bakalářského a 2. ročníku magisterského studia zde prezentovali své závěrečné práce.

Snad, abychom co nejvíce nasáli atmosféru blížících se státnic, uskutečnil se letošní ročník v zasedací místnosti Ústavu informatiky, kde každoročně probíhá Státní závěrečná zkouška.

První se nám představila sekce bakalářských prací studentů prezenčního studia – Nikola Húsková (User behaviour mining), Veronika Kociánová (Sociální sítě jako nástroj pro propagaci knih a knižní produkce) a Vojtěch Svačina (Sociální média jako informační zdroj). Hned po ní následovala sekce prací studentů kombinovaného studia – Tereza Kapušová (Mobilní informační gramotnost), Vladimír Nikel (Tvorba modulů pro systém Pageflex Storefront) a Renata Skácelová (Aplikace designového myšlení při revitalizaci školní knihovny).

V odpoledních hodinách probíhala prezentace magisterských diplomových prací, za prezenční studium (každému ještě Bc. před jméno) – Eva Hladišová (Elektronický papír: historie, technologie a uživatelská spokojenost), Lucie Hrbáčková (Blog – specifický odborný informační zdroj), Dominik Chabroň (Simulace metody SCRUM pomocí stavebnice LEGO: Liberland), Kateřina Pejšková (Google aplikace jako prostředek dematerializace každodenního života), Jana Přeliášová (Návrh redesignu webového sídla Městské knihovny Havířov) a Nicole Vaňová (Národní soustava kvalifikací). Po přestávce následovala sekce studentů kombinovaného studia (ještě Bc. před jméno) – Tomáš Barták (Zkoumaní a správa online marketingových nástrojů), Marek Kočvara (Mladý člověk jako producent a distributor vizuálních a audiovizuálních informací), Klára Brhláčová (Mediální multitasking v informačním chování žáků střední školy), Pavel Šrubař (Popis informačních toků v systému MP Manager v praxi Městské policie Opava) a Hana Vodenková (Stav a úroveň neprofesionálních knihoven na Vsetínsku).

I když někteří jsou teprve na začátku své práce, sami vyučující se shodli na tom, že některá témata jsou vhodná k publikování odborného článku.

WorkShop moderoval Dominik Chabroň, s občasnými vstupy Mgr. Kamila Matuly. Občerstvení zajistili studenti sekce Občerstvení. Snad nejlepší byla roláda od maminky Kláry Brhláčové.

Součástí workshopu je již tradiční soutěž o nejlepší studentský poster. Tato soutěž se poprvé uskutečnila v roce 2013. Letošními vítězi se stali – Veronika Kociánová (3), Dominik Chabroň (2) a Klára Brhláčová (1). Jejich práce můžete vidět na chodbách zmiňované budovy.

Šestý ročník tradiční akce Oddělení informační vědy je za námi, zápočty z předmětu Diplomový seminář I zapsány. Teď se naplno pustit do psaní závěrečných prací. 🙂

 

, , , ,