Knihovny v kontextech celoživotního kompetenčního vzdělávání pro sociální inkluzi


Autor obrázku – Pavel Šrubař

Článek z odborného časopisu ProInflow, Pavlíny Mazáčové, s názvem Knihovny v kontextech celoživotního kompetenčního vzdělávání pro sociální inkluzi pojednává o jednom z témat, které řeší současná Koncepce knihoven ČR na roky 2017–2020. Sociální inkluze je jednou z důležitých témat současné informační společnosti. Vývoj v oblasti informačních technologií výrazně mění společenské vztahy. Dnes lidé čím dál tím více narážejí na problémy, které se týkají exkluze, tedy sociálního vyloučení, v důsledku malé informační gramotnosti. Tento článek poukazuje na možnosti, jak řešit tyto problémy současné informační společnosti. Sociální vyloučení se týká především seniorů, mladých lidí, či těch, kteří nemají přístup k informacím. Pro takovéto osoby jsou připraveny kurzy, jež jsou zaměřeny na vzdělávání v oblasti využívání ICT, informační, digitální, mediální a čtenářské gramotnosti. Edukační programy vznikají v rámci spolupráce knihoven a různých vzdělávacích institucí. Jednotlivci i skupiny jsou seznámeni s digitálními dokumenty, prostředím sítě a možnostmi, jak pracovat s informacemi. Zmíněné metody jim umožní začlenit se, do rychle se měnící informační společnosti. Uživatelé se naučí novým kompetencím a dovednostem, v oblasti vyhledávání a práce s informacemi. V kontextu sociální inkluze je potřeba formulovat vzdělávací aktivity, v procesu celoživotního vzdělávání. O této problematice se můžete více dočíst v článku: Pavlína. Knihovny v kontextech celoživotního kompetenčního vzdělávání pro sociální inkluzi. ProInflow: Časopis pro informační vědy [online]. 2017, 9(2), 39-47 [cit. 2018-03-26]. ISSN 1804–2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1674

 

Odborné články

, , , , ,