Archiv | 2018

Úvod do umělé inteligence

DUBITO, ERGO COGITO – COGITO, ERGO SUM. Pochybuji, tedy myslím – myslím tedy jsem. René Descartes Základním dilematem, kterému musí […]

Operační systémy – základní programové vybavení počítače

  je zaveden přímo do paměti počítače při startu zůstává v činnosti až do jeho vypnutí Skladba operačních systémů Jádro se […]

Deníky počtvrté

Pokračování v seznámení s holocaustovými deníky navazuje na předchozí článek. Do rodiny úspěšného opavského obchodníka a operní pěvkyně se v […]