Když do Prahy, tak do knihovny


Brzy ráno, kdy kohouti mají ještě půlnoc a lidé se vracejí z noční směny, jsme se ve středu 6. 12. 2017 vydali do Prahy, abychom navštívili Národní technikou knihovnu a ústřední budovu Městské knihovny v Praze. Po dlouhé cestě, kterou nám zpříjemnilo setkání se známou tváří a jídelní vůz :), jsme kolem poledne dorazili do Prahy. I přesto, že jeden z nás byl v Praze zcela poprvé, nebyl to on, kdo se ztratil v metru. Po vystoupení na zastávce Dejvická jsme totiž zjistili, že je nás o jednoho méně. Ještě že existují mobily… Následovala exkurze do Národní technické knihovny, kde jsme navštívili sklad i nejvyšší patra. V této budově je uložen fond NTK, Vysoké školy ekonomické a Českého vysokého učení technického. V přízemí se mimo jiné nachází šatny a turnikety, přes které je umožněn vstup do knihovny. Samotný prostor knihovny začíná až v prvním patře. Nachází se zde velký počet sedaček, které představují chemické molekuly a vyzývají k pohodlí. Dominantou celého patra je barevná podlaha, kterou lze spatřit z nejvyšších pater budovy a je lemována regály plnými knih. Chrakteristickým prvkem NTK je surový ochoz šedé barvy, který protíná všechna patra. Jeho čelo je zdobeno stovkami obrázků. Dále se v budově nachází Ballíngův sál, individuální a týmové studovny, počítačové studovny, vzdělávací centrum, galerie, noční studovna a studovna historických fondů. Ve zkouškovém období knihovnu navštěvuje až tisíce studentů, kteří se připravují na zkoušky. Po dobrém obědě, hurá do Městské knihovny v Praze! Hned za dveřmi zaujme stavba z knih nazvaná „Idiom“. Ta má představovat nekonečnost vědění obsaženého v knihách. V ústřední knihovně se nachází oddělení pro děti a mládež, hudební oddělení (obsahuje největší sbírku not v České republice), oddělení naučné literatury/beletrie, divadelní a filmové oddělení společně s divadelním sálem, klubovnu a bistro. Už jste někdy v knihovně platili pokutu padesát korun a v duchu si říkali, že je to přehnaně moc? Tady je normální, že lidé platí za upomínky tisíce. Můžete si půjčit až šedesát titulů a to se poplatky za upomínky rychle nasčítají. Jít do knihovny s falešným občanským průkazem se také nevyplácí, její platnost ověřují na základě databáze Ministerstva vnitra. I čekání na knihu, zde dostává zcela jiný rozměr. V Městské knihovně v Praze je normální, že na jednu knihu je až dvě stě rezervací.

 

[srizonfbalbum id=15]

, , ,