Digital Humanities: stručné shrnutí stávajícího stavu problematiky v ČR


Autor obrázku – Pavel Šrubař

Článek z odborného časopisu ITlib – Informačné technológie a knižnice, Tomáše Foltýnka s názvem Digital Humanities, stručně shrnuje stávající stav dané problematiky v ČR. Digital humanities představuje oblast transformace klasických vědeckých přístupů a dat do oblasti elektronické práce s dokumenty. Ve výzkumné oblasti existuje značné množství dat, které se zkoumá starým neefektivním způsobem. Digital humanities umožňuje, po následné digitalizaci těchto informací, snadné zpracování pomocí počítačových algoritmů a analýz. Umožňuje rovněž automatizaci procesů a efektivní práci s vědeckými poznatky, například formou prezentací. Tento pojem je v zahraničí již rozšířený, v ČR se ale jedná o mladou disciplínu. Digital humanities u nás není plně uvedeno do provozu, za čímž stojí náš pomalý vývoj v dané oblasti. Digital humanities je u nás rozšířen pouze na některých vysokých školách či institucích. Tyto objekty mají snahu o nová řešení problémů a strojové zpracování dat. Zájem badatelů a výzkumníků o tuto oblast pomalu roste, což je vidět na několika projektech, jenž se u nás realizují. Jedná se například o projekt INDIHU, který má za cíl vyvíjet nástroje a infrastruktury pro digital humanities. Mezi další projekty patří Česká iniciativa pro digitální humanitní vědy, Strategie Akademie věd ČR AV 21, vytváření velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace a Mezinárodní iniciativa DARIAH. Vědecké instituce v ČR si uvědomují potřebu rozvoje v oblasti digital humanities, snaží se vytvářet nástroje a infrastruktury, digitalizovat a zpřístupňovat databáze. Existuje množství digitálních sbírek, jako projekt eSbirky.cz, či Kramerius, které spolupracují s institucemi na vývoji v této oblasti. Do tohoto programu by se měly více zapojit vysoké školy, jejichž produkce dat je také součástí kulturního dědictví. Digital humanities je oblast, která se bude i nadále vyvíjet, ČR by neměla být pozadu a měla by se rychleji zapojovat do tohoto procesu. Detailní informace o této problematice a o všech aktuálních projektech se můžete dočíst v článku: FOLTÝN, Tomáš. Digital Humanities: stručné shrnutí stávajícího stavu problematiky v ČR. ITlib: Informačné technológie a knižnice [online]. Bratislava, 2017, (3), 19-22 [cit. 2017-11-24]. ISSN 1336-0779. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/19_digital%20humanities.pdf

 

Odborné články

, , , , , , , ,