Knihovny a informační etika v kontextu etických problémů 21. století


Autor obrázku – Pavel Šrubař

Článek z odborného časopisu Knihovna plus, Jana Sadílka s názvem Knihovny a informační etika v kontextu etických problémů 21. století, pojednává o multifunkčnosti knihovních pracovníků, kteří musejí být v současné době obeznámeni se základy informační etiky. V knihovní oblasti existuje etický kodex, jenž se nazývá „IFLA Code of Ethics for Librarians and other Information Workers“ a řídí se jím mnoho zemí světa, Česká republika ale mezi ně nepatří. IFLA se věnuje mnoha etickým problémům, mezi které patří například respektování duševního vlastnictví, oproti svobodnému přístupu k informacím. Je zde také představen pohled na soukromí uživatelů a na druhé straně potřeby získávat a analyzovat osobní data. Mezi další problematiky současného světa patří rovněž zneužívání a falzifikování informací. Důležitou oblastí informační etiky je citační etika, jež předkládá povinnosti a postupy pro citování dokumentů. Informační etiku v oblasti knihoven zastřešuje Creative Commons, tedy autorské právo. Existuje mnoho variant licencí pro šíření děl, které jsou zde náležitě rozpracovány. Kromě kodexu IFLA existují také kodexy z dalších příbuzných oborů. Z těchto vzniklo právo na informace, ochranu soukromí či svobodu projevu. S informacemi knihovníci pracují neustále a v mnoha případech se řídí vlastními postupy. Česká republika by měla začít používat centrální etický kodex, či si vytvořit nějaký vlastní jenž předloží postupy, jak dodržovat informační etiku v mnoha institucích. Informační etika je spojena jak s knihovníky, tak všemi informačními pracovníky a jednotnost je jednou z hlavních složek pro boj s etickými problémy v naší společnosti. O všech současných etických problémech, se kterými se potýkají knihovny se můžete dočíst ve článku: SADÍLEK, Jan. Knihovny a informační etika v kontextu etických problémů 21. století. Knihovna plus [online]. 2017, (2) [cit. 2017-10-31]. ISSN 1801-5948. Dostupné z: http://knihovnaplus.nkp.cz/archiv/2017-02/informace-a-konference/knihovny-a-informacni-etika-v-kontextu-etickych-problemu-21.-stoleti

Tento článek je shrnutím autorovy diplomové práce: SADÍLEK, Jan. Knihovny, informační centra a jejich služby v kontextu etických problémů 21. století. Praha, 2017, 136 s. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/140527/. Diplomová práce. Karlova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Richard Papík.

 

Odborné články

, , , , , , , ,