Design služeb pro každého (knihovníka)


Autor obrázku – Pavel Šrubař

Článek z odborného časopisu Duha – Informace o knihách a knihovnách z Moravy, Tomáše Štefka s názvem Design služeb pro každého (knihovníka), pojednává o této nové disciplině a poukazuje na potřebu zlepšování současných služeb uživatelům. V současné době jsou rozvíjeny vztahy mezi knihovníky a uživateli, a to především formou diskuzí a dotazníků. Tyto metody jsou systematické, používají různé komunikační kanály a vedou ke vzniku služeb, na míru konkrétním uživatelům. Ne všechny  instituce dokážou v současné době reagovat na nové potřeby a očekávání, což vede ke snižování kvality a inovativnosti jejich služeb. Je důležité aktivně sledovat prostředí, novinky a požadavky uživatelů, jelikož informační instituce musejí mít stále přehled, o aktuálním dění. Design služeb je právě metoda, která umožňuje rychlý vznik nových služeb, aktivní reakci na probíhající změny a jejich implementaci do procesů. Design pomáhá odpovídat na otázky, týkající se komunikace, potřeb, kladů, záporů, přínosů, dopadů a realizaci. Začlenění tohoto nástroje, do procesu služeb, umožní jejich neustálé a aktivní zkvalitňování. Tato metoda je postavena především na komunikaci, tedy na výměně informací mezi informačními pracovníky a uživateli, což je v současné době jedna z nejefektivnějších forem získávání relevantních zpětných vazeb. Debaty jsou analyzovány, následně jsou vyvozeny závěry a služba se začne vytvářet. Design služeb je nápomocná metoda, kterou je potřeba používat, pro zvyšování uživatelské spokojeni. O tomto nástroji a jeho využití se můžete více dočíst v článku: ŠTEFEK, Tomáš. Design služeb pro každého (knihovníka). Duha – Informace o knihách a knihovnách z Moravy [online]. 2017, 31(3) [cit. 2017-09-21]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/design-sluzeb-pro-kazdeho-knihovnika

 

Odborné články

, , , , , , ,