Novela autorského zákona a možnosti nových služeb knihoven v digitálním prostředí


Autor obrázku – Pavel Šrubař

Článek z odborného časopisu Knihovna plus, Víta Richtera s názvem Novela autorského zákona a možnosti nových služeb knihoven v digitálním prostředí, informuje o dalších způsobech šíření nedostupných děl na trhu právě prostřednictvím knihovních institucí. Z celkového množství digitalizovaných dokumentů, je pouze malá část volně přístupná na internetu. Jedná se o publikace, které jsou dostupné prostřednictvím digitální knihovny Kramerius, nebo Manuscriptorium. Ostatní zdigitalizované dokumenty nesmějí být volně přístupné, z důvodu hranice 70 let od smrti autora. V současnosti jsou digitální fondy dostupné pouze pro čtení, v objektu knihovny, s možností tvorby tiskových kopií s omezeným počtem stran. Je zřetelné, že dosavadní verze autorského práva zpomaluje rozvoj knihoven. Díky novele zákona č. 121/2000 Sb. bude vytvořena rozšířená kolektivní správa, která umožní sdílení a zpřístupňování děl i na počítačích či v prostorách jiných knihoven. V roce 2018 bude vytvořen Seznam děl na trhu nedostupných, do kterého budou autoři svá díla přidávat i odstraňovat. Smlouva s autory je sepisována na 5 let, aby od ní mohli popřípadě odstoupit, kdyby vznikl o dílo opětovný zájem. Díla v tomto seznamu by mohla být komerčně využívána, ale jakmile jsou do něj zapsána, již smějí být dostupná pouze bez poplatků. Pro periodika se bude zákon mírně lišit. Do Seznamu budou přidané všechny noviny a časopisy vydané v ČR před více jak 10 lety, pokud již nejsou komerčně využívány. Národní knihovna bude udržovat evidenci a způsob užití děl, platební systém a rovněž zajišťovat ochranu před nelegálním zacházením (kopírování, stahování). Od roku 2019 novela rovněž umožní e-výpůjčku i dálkový přístup z domova. Tyto změny představují značný pokrok pro knihovny v oblasti digitalizace a služeb s ní spojenými. Podrobné informace o tom, co přináší tato novela, si můžete prostudovat ve článku: RICHTER, Vít. Novela autorského zákona a možnosti nových služeb knihoven v digitálním prostředíKnihovna plus [online]. 2017 [cit. 2017-08-25]. ISSN 1801-5948. Dostupné z: http://knihovnaplus.nkp.cz/archiv/mimoradne-cislo-2017/informace-a-konference/novela-autorskeho-zakona-a-moznosti-novych-sluzeb-knihoven-v-digitalnim-prostredi

 

Odborné články

 

, , , , , , , , , ,