Jak prezentovat jako profesionál


Pravá prezentace není pouze o bodech, které v prezentaci máte, ale o informacích, které představuje. Proto autor Brian Lee přináší body, které vám pomohou při prezentaci.

Prezentace jako drama

Nejlepší prezentace bývají ty, které obsahují nějaký příběh. Samozřejmě si v tomto bodě budete muset položit otázku, zda je to vhodné, co chci u posluchačů vyvolat za pocit, měníte hlas tak abyste toho docílili, používáte správná gesta apod.

Řečník je herec ne pozadí

Při prezentacích nikdy nezapomínejte na to, že prezentace za vámi je jen doplněk. Vy jste tím, na co se posluchači budou dívat.

Pozorné naslouchání od publika

  1. Vždy mluvte k jednomu bodu. Nepřeskakujte ze slidu na slide apod. Mějte vše dobře naplánováno.
  2. Posluchači by si měli body přečíst do 3 sekund, aby se vám nadále věnovali.
  3. Vždy mluvte jen o tom, co patří k dané věci. Nikoho nezajímá, že jste prezentaci dělal v kavárně.
  4. Mějte v prezentaci obrázky, které se vztahují k bodům. Tím můžete zaujmout posluchače. Navíc podle jedné studie, si lidé zapamatují 10% toho, co jim říkáte bez vizuálních pomůcek a s pomůckami to je 65%.
  5. Doplňujte výklad o další detaily, které vám pomohou zaujmout posluchače. Tím informace předáte dál a budou lépe zapamatovatelné.

Anglický článek zde.

,