Seriál o knize II. – Knižní desky


V minulém díle jsme si osvětlili pojem knižní vazba a knižní blok. Detailněji jsme se věnovali materiálům, které se používaly k výrobě knižních bloků. Nyní se zaměříme na vývoj knižních desek.

Kniha byla v minulosti brána jako umělecké dílo, které se přizpůsobovalo době, ve které vznikalo. Stejně jako architektura, oblečení, tak i knižní vazby podléhaly trendům doby, ve kterých vznikaly. Jak se tedy vyvíjela kniha v jednotlivých historických obdobích?

Románský sloh 1

Románský sloh 2

První knižní vazby se začínají objevovat kolem 4. století n. l. Tyto desky byly zcela bez výzdoby. Plnily pouze funkci ochrany knižního bloku. První zdobení se datuje do období Byzantské říše. Celý středověk (6. – 15. století) je ve znamení těžké knižní vazby. Knižní desky byly tvořeny dřevem, které se potahovaly kůží a honosně se zdobily. V této době byl knižní blok tvořen výhradně pergamenem.

V období románského slohu se pro potahování desek používala těžká neopracovaná kůže. Období gotiky (12. až 16. století) znamenalo pro knižní vazbu několik podstatných novinek. I pro toto období platilo, že knižní blok byl tvořen pergamenem, který se zasazoval do dřevěných knižních desek potažených kůží. V období gotiky se začalo objevovat kování. Kováním se zdobily rohy a hřbety knižních desek. Mimo ochranné funkce, mělo toto kování i umělecký charakter. Na knihách se začínají objevovat zámky, které měly chránit knihy před zcizením nebo nepovoleným čtením. Knižní bloky se začínají zmenšovat a období gotiky dalo vzniknout tzv. sáčkové vazbě. Knižní blok byl uschován ve vaku z kůže, která byla opatřena řemínkem, tak aby si ji majitel mohl přivázat k opasku a nosit ji stále u sebe.

Gotika

Gotika – sáčková vazba

Toto chování bylo logické. Před nástupem knihtisku (a nějakou dobu i po nástupu knihtisku) byly knihy velice drahým zbožím a dovolit si je mohli jen ti nejbohatší, tzn. šlechta a církev. Bohatství tehdejších lidí se neodvíjelo jen od velikosti dobytého území a počtu domů, které vlastnily, ale také jak velkou knihovnu měli.

Zdobení inkrustace

Zdobení – Slepotisk razidla

Výroba knihy trvala i několik let a výsledný produkt byl krásně zdoben. V období středověku se pro zdobení knižních desek využívalo tzv. inkrustace. Jde o vykládání povrchu materiálu materiálem jiným. Pro středověk bylo typické zdobení kůže kováním a zapouštěním drahých kamenů.

Zdobení slepotiskem

Dalším typickým zdobením té doby byl slepotisk. Slepotisk funguje tak, že se ohřátá razidla zatlačují do usně, která v místě otisku ztmavne. Tohoto efektu docílíte pouze v přírodní usni. Skládáním jednotlivých razidel se vytvářela požadovaná kompozice.

Zdobení – řezba v usni

Čechy mají ve zdobení knižních desek v období středověku své prvenství. V období vlády Karla IV. se začíná objevovat řezba v usni. Požadované kresba se na kůži nakreslila. Kůže se v místě kresby nařízla do poloviny její tloušťky. Umělec pak řez rozevřel tupým nástrojem. Jde o velice náročnou techniku zdobení, která upadla na dlouhá léta v zapomnění. V dnešní době se k ní někteří umělci vracejí.

Renesance

Období renesance (14. až 17. století) znamená pro produkci knižních vazeb velký mezník. Celé toto období je ve znamení uvolnění, objevitelských cest a významných vynálezů. Mezi největší vynálezy té doby patří bezpochyby vynález knihtisku (1448), který měl na produkci a zlevňování knih podstatný vliv. Význam knihtisku na knižní produkci zde dále rozvádět nebudeme. Další důležitý objev, který povznesl knihu na vyšší úroveň je výroba papíru.

Jak tedy vypadaly knižní vazby v tomto období?

V období renesance se těžká knižní vazba odlehčuje. Dřevěné knižní desky jsou nahrazeny papírovými přířezy.

Zdobení – zlacení

K potahování knižních desek se stále využívá kůže. U zdobení se začíná rozmáhat tzv. zlacení. Knižní desky jsou zdobeny plátky pravého zlata (stříbro se nepoužívalo, protože má tendenci měnit své optické vlastnosti).  Šlo o velice jemnou práci, při které se využívalo razidel jako u slepotisku a omyl nepřicházel v úvahu. Tento způsob zdobení je považován za vrchol knihařského řemesla.

Zdobení – aplikace

Mimo zlacení se začíná objevovat aplikace. Jde o zdobení pomocí vrstvení materiálu. Vybraná jednobarevná useň se extrémně zeslabí a na jiný materiál se nalepí pomocí škrobového lepidla. V minulosti se takto nalepený materiál konturoval pomocí slepotisku nebo zlacením. Důvodem bylo, aby se tato useň neodlepila. Dnes se takovéto konturování neprovádí.

Rokoko

Dalším významným mezníkem pro vývoj knihy má období rokoka (1735-1790). V tomto období se začíná opouštět potahování knižních desek kůží a začíná se využívat textilií. Šlo o drahé textilie v podobě hedvábí, brokátu atd. Knižní hřbet se zaobluje a mezi nejoblíbenější způsob zdobení knižních desek patří zlacení, díky kterému se na knižních deskách vytvářejí především květinové motivy.

V dalších letech neprobíhal vývoj knižních desek tak skokově, jako v letech výše popsaných. Kniha a její podoba se odvíjela od daných uměleckých trendů, ale také jí tvář dávaly technické pokroky na poli polygrafického průmyslu. Dnes se se způsoby zdobení, které byly popsány výše, setkáte pouze u malých zakázek. Většina knižní produkce dnes podléhá diktátu doby – co nejméně papíru, co nejméně barvy, co nejlevnější vazba a dnes i často omezení na poli jazykové a typografické korektury. Výsledkem jsou pak velice nekvalitní knihy. Neznamená to ale, že by 20. století nepřineslo do knižní produkce a způsobu zdobení knižních vazeb nic nového. Ale o tom až v příštím díle.

 

Seznam zdrojů:

Historie knižní vazby [online]. SPŠP-COP, ©2015.  [cit. 30.04.2017]. Dostupné z: http://grafikpromedia.spspzlin.cz/vsp/historie-knizni-vazby

Výroba a úprava knižních desek [online]. Svět tisku, ©2004.  [cit. 30.04.2017]. Dostupné z: http://www.svettisku.cz/buxus/generate_page.php?page_id=928

Výroba řemeslných knižních desek  [online]. Svět tisku, ©2004.  [cit. 30.04.2017]. Dostupné http://www.svettisku.cz/buxus/generate_page.php?page_id=6086&buxus_svettisku=f9f

, , , ,