Seriál o knize I. – Kniha


Kdy to začalo?

Na začátku všeho byl člověk a jeho potřeba poznání a uchovávání svých myšlenek. I přesto, že dnes to vypadá, že touha po poznání zůstává u většiny lidí pouze nepatrným zárodkem, který je skryt hluboko v šedé kůře mozkově, tak je to tak.

Jak víme, tak poznání se před objevem písma šířilo pouze orálně. Od čistě orální kultury jsme přešli k zaznamenávání svých myšlenek pomocí kreseb. Začaly vznikat první jeskynní malby, později se informace začaly zaznamenávat důmyslněji. Ruku v ruce s prvním písmem, se objevily i materiály do kterých se písmo zaznamenávalo. Od tesání do kamene a zaznamenávání do hliněných tabulek, jsme přešli k papyru a odtud to byl jen krůček k prvním knižním vazbám.

Nejdříve si ujasníme terminologii. Co je to knižní vazba?

O knižní vazbě hovoříme tehdy, pokud existuje několik knižních bloků, které jsou sešity (či jinak spojeny) a vloženy do knižních desek, které mohou být tuhé či měkké. O tom, co má správná knižní vazba obsahovat a jak se knižní vazby dělí, si povíme později. Nyní se vrátíme do historie. Začneme u knižního bloku a materiálech, které se pro jeho výrobu používaly. Pak přejdeme ke knižním deskám a způsobu jejich zdobení skrz historii.

Některé prameny uvádějí, že za první knihu můžeme považovat svitky papyru, což vzhledem k předchozí definici není tak úplně pravda. I přesto byl vynález papyru významným mezníkem pro vývoj knih. Všichni víme, že papyrus byl objeven v Egyptě. Z Egypta se díky válečným tažením Říma dostal až do Evropy, kde svou funkci plnil do 8. století n.l.

V Evropě se začaly objevovat první knihy, kterým se říkalo knižní kodex. Šlo o listy papyru nebo pergamenu, které se vkládaly do sebe a spojovaly se šitím. Teprve nyní můžeme hovořit o první knize.

Papyrus v Evropě fungoval dlouho, ale nemohl svou funkci plnit tak, jak tehdejší Evropa potřebovala. Papyrus nebyl příliš odolným materiálem a jeho dovoz ho značně prodražoval, proto se od 8. století začal v Evropě používat výhradně pergamen. Papírem byl pergamen nahrazován od 14. století n.l.

Papír ve svých počátcích ani zdaleka nedosahoval takových kvalit jako dnes, a tak dlouhá staletí koexistoval vedle pergamenu. Pergamen se na důležité dokumenty používal až do 18. století.

Toto byla krátká informace k historii používaného materiálu pro knižní bloky.

V příštím díle si řekneme o materiálech pro knižní desky a způsob jejich zdobení.

 

Seznam zdrojů:

Historie knižní vazby [online]. SPŠP-COP, ©2015.  [cit. 30.04.2017]. Dostupné z: http://grafikpromedia.spspzlin.cz/vsp/historie-knizni-vazby

Výroba a úprava knižních desek [online]. Svět tisku, ©2004.  [cit. 30.04.2017]. Dostupné z: http://www.svettisku.cz/buxus/generate_page.php?page_id=928

Výroba řemeslných knižních desek  [online]. Svět tisku, ©2004.  [cit. 30.04.2017]. Dostupné http://www.svettisku.cz/buxus/generate_page.php?page_id=6086&buxus_svettisku=f9f

, , , ,