Správa a rozvoj České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)


Autor obrázku – Pavel Šrubař

Článek z odborného časopisu Ikaros – Elektronický časopis o informační společnosti, Jaroslavy Citové s názvem Správa a rozvoj České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV), pojednává o technických změnách, novinkách, vývoji a aktuálním stavu této databáze. Autorka se zabývá nejprve tvorbou termínů, jež je řízena aktualizovaným Metodickým materiálem pro zpracování hesel TDKIV. Hesla jsou navržena buď uživateli, nebo na základě aktuálně vydávaných informačních zdrojů. Než dojde k jejich tvorbě, tak jsou náležitě zkontrolována, a poté jsou neustále aktualizována a opravována. V návaznosti na tuto problematiku došlo k rovněž k aktualizaci formulářů pro návrh a úpravu stávajících hesel, do kterého mohou uživatele volně vstupovat a shlédnout zde i historii úprav. Obsah databáze je neustále rozšiřován a aktualizován v návaznosti na nové trendy v daných tematických oblastech. V rámci vývoje byly nově zpracovány termíny z oblastí digitálních repozitářů, otevřeného přístupu, propojených dat a rovněž biblioterapie. Součástí databáze jsou kromě výkladů hesel a jiných poznámek rovněž citace, jež jsou generovány dle platné normy ČSN ISO 690. Další novinkou je provázání TDKIV s vyhledávačem Google. Uživatel, který v něm vyhledává termín, jenž je obsažen v databázi, je následně odkázán mezi prvními výsledky na TDKIV. V rámci vývoje došlo také k aktualizaci webových stránek a konference Terminologie, která je určena zájemcům z oborů knihovnictví a informační vědy. Databáze i webové stránky byly přizpůsobeny pro mobilní technologie, což má za následek jednodušší práci pro uživatele TDKIV. V současnosti probíhají taktéž analýzy míry využívání databáze. TDKIV prošla znatelným vývojem s ohledem na uživatele a stále více uspokojuje jejich potřeby, na základě jejich podnětů. Doplňující informace k dané problematice si můžete prostudovat v článku: CITOVÁ, Jaroslava. Správa a rozvoj České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV). Ikaros [online]. 2016, 20 (11) [cit. 2017-05-22]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17902.

 

Odborné články

, , , , , ,