Knihy znovu nalezené


V úterý 4. dubna se v aule rektorátu Slezské univerzity uskutečnila přednáška Knihy znovu nalezené, jejíž tématem byl stejnojmenný projekt, který probíhá ve spolupráci Národní knihovny ČR a norské nadace Stiftelsen Arkivet. Jeho cílem je zjistit obsah a vlastníky knih, které jsou uloženy v Národní knihovně a v minulosti byly zabaveny z politických, náboženských či jiných důvodů.

V první části přednášky hovořil Mgr. Tomáš Foltýn z Národní knihovny o zabavování knih v průběhu historie, od Napoleona až po období 2. poloviny 20. století. Nechyběla zmínka o filmu Moniments Men, kde se lidé snaží zachránit knihy, které mají být zabaveny.

Ke stručnému seznámení s projektem posloužilo video. Následoval popis činností, které v rámci projektu probíhají. Zjištění, že to není zas tak jednoduché, jak se na videu zdálo. Nejprve se musel vyřešit právní nárok ke knihám. Několikastránkový spis se dá zjednodušit jedinou větou: Na knihy mají nárok. Mohla začít samotná práce s knihami. V rámci projektu není zjišťován pouze obsah knih, ale také jejich původní majitelé. Knihy jsou postupně zařazovány do katalogu Národní knihovny. Vznikla databáze vlastnických razítek a exlibris. Konalo se několik výstav a vyšly dvě publikace svázané s tímto projektem. Kniha Knihy znovu nalezené je o samotném projektu. Kniha Osudy psané knihami vypráví o osudech původních majitelů knih.

Tento projekt měl velký ohlas také v médií. Psali o něm noviny nejen u nás, ale také v zahraničí. Vše po tom, co se o něm psalo v bulvárním deníku v Norsku.

Ve druhé části přednášky hovořila Gro Kvanvig z norské nadace Stiftelsen Arkivet. Tématem byly různé formy propagace, které projekt více zviditelní. Hovořila o webových stránkách, sociální síti Facebook a Twitteru.

Tento typ přednášky neprobíhá pouze u nás, ale také v zahraničí. Aktuální informace naleznete na webu projektu.

, , , ,