Jak komunikují státní instituce na online sociálních sítích jako jsou facebook, youtube a twitter


Autor obrázku – Pavel Šrubař

Článek z odborného časopisu ProInflow – Časopis pro informační vědy Moniky Hanychové s názvem Jak komunikují státní instituce na online sociálních sítích jako jsou Facebook, Youtube a Twitter, představuje analýzu využívání sociálních sítí sedmi vybranými státními institucemi, mezi které patří například Poslanecká sněmovna, Úřad vlády ČR, Ústavní soud aj. Sociální média se stala velice oblíbeným masovým komunikačním kanálem. Jedná se o snadný, rychlý a prakticky bez nákladový způsob, jak se propagovat a informovat okolí o svých činnostech. Veřejné instituce v ČR ale příliš tyto komunikační kanály nevyužívají. Nemají zřejmě dostatek informací o možnostech jejich využití, a tedy ani o jejich konkrétních přínosech. Tyto instituce jsou součástí životů každého z nás a přesto komunikace mezi těmito dvěma stranami prakticky neprobíhá. Facebook a Youtube jsou celosvětově nejrozšířenější sociální sítě, a přesto mají tyto profily vytvořené pouze čtyři ze sedmi vybraných institucí. Twitter, jehož užívání zde bylo také analyzováno, používá aktivně pouze Senát ČR a neaktivně Poslanecká sněmovna. Výsledkem průzkumu bylo zjištění, že i když některé z těchto institucí mají účty na sociálních sítí, stejně je využívají pouze k publikování textů, článků, obrázků a videí. Uživatelé, kteří na jejich příspěvky reagují, nedostávají žádné odpovědi a tím pádem se naprosto nenaplňuje funkce těchto komunikačních kanálů. České státní instituce by měly začít využívat v daleko větším měřítku tak oblíbené kanály, které zlepší komunikaci mezi občany, státní správou a samosprávou. Bližší informace o aktuálním stavu této problematiky se dočtete v článku: HANYCHOVÁ, Monika. Jak komunikují státní instituce na online sociálních sítích jako jsou Facebook, Youtube a Twitter. ProInflow: Časopis pro informační vědy [online]. Brno, 2016, 8(2), 118-153 [cit. 2017-04-24]. ISSN 1804–2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1534

 

Odborné články

, , , , , , , , ,