Srovnání správnosti bibliografických citací vygenerovaných citačními manažery Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks a Zotero pro vybrané citační styly


Autor obrázku – Pavel Šrubař

Článek z odborného časopisu ProInflow – Časopis pro informační vědy, Jiřího Kratochvíla s názvem Srovnání správnosti bibliografických citací vygenerovaných citačními manažery Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks a Zotero pro vybrané citační styly, pojednává, jak již název napovídá, o pěti nástrojích pro správu bibliografických citací a citačních stylech (ACS, APA, ASA, ČSN ISO 690, JAMA, MLA a NLM), jež volí uživatelé při tvoření a generování citací. Autor měl za cíl vytvořit relevantní přehled o kvalitě jednotlivých manažerů. V této studii bylo vytvořeno, pro každý citační styl, srovnání vždy 17 bibliografických citací, vygenerovaných jednotlivými citačními manažery. Vzorek vybraných dokumentů obsahoval jak tištěné, tak online dokumenty ve formě sborníků, knih i elektronických příspěvků. Zkoumal se počet chyb a chybějících údajů v oblasti interpunkce, povinných polích a formátech. K těmto chybám dochází především kvůli špatným nastavením citační šablony, jež zapříčiní mimo jiné nedostatečnou generaci údajů. Studie došla k závěru, ve kterém představuje citační manažer Mendeley, jako nejvhodnější aplikaci pro generaci bibliografických citací. Na druhém místě, s nízkým počtem generovaných chyb, se umístilo Zotero. Nejhůře ze všech zkoumaných citačních manažerů dopadly Citace PRO, které jsou požívány především studenty. Jedná se ale pouze o orientační zjištění a záleží na samotném uživateli, jaké upřednostňuje citační styly a zdali si dokáže šablonu upravit tak, jak sám potřebuje. Přehled všech konkrétních výstupů v tabulkovém zobrazení a spoustu dalších detailních informací můžete prostudovat v článku: KRATOCHVÍL, Jiří. Srovnání správnosti bibliografických citací vygenerovaných citačními manažery Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks a Zotero pro vybrané citační styly, pojednává. ProInflow: Časopis pro informační vědy [online]. Brno, 2016, 8(2), 118-153 [cit. 2017-02-27]. ISSN 1804–2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1535

 

Odborné články

, , , ,