Studentský workshop


V pátek 13. ledna 2017 se konal tradiční workshop studentů bakalářského studia Informační studia se zaměřením na knihovnictví a magisterského studia Informační a knihovnická studia (Oddělení informační vědy). Jeho dějištěm se stala učebna H3 v areálu univerzity na ulici Hradecká. Účast na workshopu je podmínkou pro splnění zápočtu do předmětu Diplomový seminář I, ve třetím ročníku bakalářského a ve druhém ročníku magisterského studia. Studenti zde prezentují své rozpracované bakalářské a diplomové práce. Po přednesení každého příspěvku je prostor pro diskuzi, která má studentům pomoci v dalším pokračování na absolventských pracích.

Kromě diváků, mezi kterými nechyběli vedoucí bakalářských a diplomových prací, se workshopu jako moderátor zúčastnil Mgr. Kamil Matula. Jednou z prezentujících byla Bc. Lenka Čechová, studentka kombinovaného studia oboru Informační a knihovnická studia. Oběma jmenovaným jsem položila pár otázek.

Říká se, že pátek 13. nosí smůlu, doufám, že to tak nebylo pro studenty zmiňovaných ročníků.

Rozhovor s Mgr. Kamilem Matulou.

A: Kde vznikla tradice studentských workshopů?

Q: Studentské workshopy sahají do prvních akademických let výuky navazujícího magisterského studia oboru Informační a knihovnická studia na Ústavu informatiky, přibližně před deseti lety (studenti bakalářského studia měli možnost zde studovat až pár let na to). Vždy se jednalo o akci, která zakončuje předmět Diplomový seminář v zimním semestru a která má studenty nanečisto připravit na obhajobu jejich absolventských prací. Slouží také jako jedna z možností setkání studentů napříč ročníky a vyučujících. Hlavním cílem je však podpořit a pomoci studentům závěrečných ročníků s případným dalším směřováním jejich absolventských prací formou diskusí nad jejich příspěvky.

A: Kdo prezentoval na workshopu své bakalářské/magisterské práce a na jaké byly téma?

Q: Letos máme celkem pět adeptů na absolvování studia. Dva budoucí bakaláře a tři budoucí magistry. Všichni jsou posluchači v kombinované formě studia. Tomáš Uvíra a Ondřej Vašátko měli prezentovat své bakalářské práce na témata Informační systém Úřadu vlády pro zastupování státu ve věcech majetkových a Digitalizace map v České republice. Bohužel, oba kolegové byli ze závažných důvodů omluveni. Ale naše studentky v navazujícím magisterském studiu – Bc. Hana Bajerová, Bc. Anna Pajerská a Bc. Lenka Čechová, se workshopu zúčastnily a prokázaly své znalosti a připravenost na dokončení svých prací na témata Webové sídlo Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové: analýza současného stavu a návrhy na zlepšení; Information Commons – principy a prvky v českých knihovnách; Informační strategie České pošty, s. p.

A: Tradiční součástí workshopu je i soutěž o nejlepší studentský poster, který je součástí prezentace. Kdo letos vyhrál hlavní cenu?

Q: Letos vyhrál poster Bc. Hany Bajerové, který si mohou v průběhu tohoto měsíce zájemci prohlédnout na nástěnce Oddělení informační vědy Ústavu informatiky v 2. podlaží budovy na Bezručově náměstí 13 v Opavě.

A: Kdysi jste se workshopu zúčastnil jako student, dnes již jako organizátor a moderátor. Jak se podoba workshopů vyvinula/změnila?

Q: Studentský workshop se za celá svá léta vyvíjel, byť si zachovává výše popsané hodnoty. Mezi nejvýznamnější změny nejspíš patří spolupodílení se samotných studentů na organizaci akce (dříve akci zajišťovali jen vyučující), kteří zatím vždy odvedli znamenitou práci a každým rokem zvedají laťku o něco výš. K tomu vlastně došlo v době, kdy jsem byl já sám v posledním ročníku bakalářského studia. Tehdy jsme byli spolu se spolužáky pověřeni organizací workshopu. Po několika letech jsem se k této roli vrátil, avšak více jako garant nebo možná rádce.

Postupně se z běžné povinnosti pro absolvování předmětu stala slavností událost doprovázená výstavou posterů, které jsou zároveň předmětem soutěže o věcné ceny. Pauzy jsou vyplněny diskuzemi a občerstvením pro návštěvníky a kvalita příspěvků stále stoupá. Současná kvalita workshopu dosahuje na úroveň studentských konferencí, byť svým zaměřením se liší, zejména pak obsahem prezentací. Věřím, že i v dalších letech budeme stále kreativně a inovativně akci posouvat výš a stane se žádanou i pro širší publikum a že studenti na ni budou rádi vzpomínat.

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor s Bc. Lenkou Čechovou, přednášející na workshopu.

A: Jaké je téma tvé diplomové práce? Byl ti studentský workshop přínosem v další tvorbě práce?

Q: Informační strategie České pošty, s.p. Workshop je vždy přínosem. Po prezentaci se většinou rozpoutá několikaminutová diskuze na dané téma, která může přinést další pohled, trefné podněty a připomínky. Diváci nejsou často skoupí na slova chvály, což je velice motivující pro další práci.

A: Tento workshop organizují sami studenti. Co jsi měla na starosti ty? Jaké další věci byly potřeba připravit?

Q: Mým úkolem bylo zajistit učebnu, s čimž mi pomohl Mgr. Kamil Matula. Jinak, vzhledem k malé účasti, toho po organizační stránce moc nebylo. Odpadlo občerstvení a role moderátora se ujal Mgr. Kamil Matula (ještě, že ho máme). O přehrávání prezentací jsme se vzájemně podělily s dalšími prezentujícími děvčaty, Hankou Bajerovou a Aničkou Pajerskou.

A: Zúčastnila jsi se workshopu již při studiu bakalářského studia. Lišila se nějak příprava na workshop? Byla jsi méně nervózní?

Q: Příprava byla víceméně stejná. Nervozita byla relativně menší, protože už jsem věděla, do čeho jdu a co od koho očekávat, ale i tak tam byla. Není vždy jednoduché vystoupit před kantory. Tréma je asi přirozená.

A: Chtěla bys něco vzkázat budoucím autorům bakalářských a diplomových prací?

Q: Ať se toho nebojí. Kantoři jsou tam od toho, aby nám studentům pomáhali. A z vlastní zkušenosti vím, že pomoci chtějí. Bakalářku jsem psala pod doktorkou Plankovou a diplomku pod doktorkou Sedláčkovou a musím říci, že obě jsou velice vstřícné a ochotné podat pomocnou ruku. Jen si o to musí student říci. Takže můj vzkaz je: nebojte se a hlavně konzultujte. Raději se hloupě zeptat při psaní práce, než odevzdat špatnou diplomku.

Děkuji za rozhovor.

[srizonfbalbum id=14]

, , ,