Analýza digitální identity na základě reálných uživatelských dat


Google analyzuje svého uživatele

Autor obrázku – Pavel Šrubař

Článek z odborného časopisu Informace – zpravodaj Knihovny AV ČR, Jakuba Skočeka s názvem Analýza digitální identity na základě reálných uživatelských dat, pojednává o uchování osobních i neosobních dat o uživatelích aplikací společnosti Google. Tato případová studie je zaměřena na uživatelský účet jedné konkrétní osoby a to 26letého vysokoškolského studenta, jenž začal služby využívat 15. 5. 2007. Rozsah digitálních identit je u každého uživatele jedinečný a tento článek slouží pouze jako obecný přehled. Uživatelé Google mohou využívat širokou škálu služeb od Gmailu, přes Google Disk, Blogy, Mapy, Youtube až po Google Play. Od momentu, kdy si jedinec vytvoří uživatelský profil, se data ukládají a neustále se navršují. Všechny informace jsou uloženy v archivu Google Takeout. V tomto archivu jsou uložena veškerá data o údajích uživatele, jeho souborech a historii vyhledávání. V Google Mapách jsou například uvedena oblíbená místa, polohy uživatele a to vše s konkrétním datem a časem. V Google Fotkách jsou veškeré informace o uložení, přepsání, sdílení a přístupech. Jednotlivá data jsou opatřena IP adresou, ze které k ní uživatel přistupoval. Konkrétní služby na sebe navazují, propojují se a vytváří jednotný obraz o zájmech, potřebách a soukromí uživatele. Sdílením a kontakty se vytváří celkový obraz uživatelovy identity a poskytuje reálný obraz reality. Všechny tyto aplikace a služby jsou dle společnosti Google orientovány na pomoc uživatelům při řešení jejich problémů a otázek, jež si kladou. Analýzy jednotlivých služeb a mnoho dalšího jsou dopodrobna zpracováno ve článku: SKOČEK, Jakub. Analýza digitální identity na základě reálných uživatelských dat. Informace: zpravodaj knihovny AV ČR [online]. 2016, (2-3) [cit. 2017-02-02]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/digitalni-identita/

 

Odborné články

, , , , , ,