Právo na zapomnění v prostředí internetu


Will it ever forget?

Autor obrázku – Pavel Šrubař

Článek z odborného časopisu Knihovna – knihovnické revue, Jany Jůzové s názvem Právo na zapomnění v prostředí internetu, pojednává za pomoci kratšího výtahu o její diplomové práci. V tomto dokumentu se zabývala analýzou soudního procesu žalobce Mario Costeja Gonzále a žalovaného Google Spain. Žalobce chtěl, aby byly odstraněny informace o jeho osobě z tohoto vyhledávače a dalších stránek, které na něj navazují. Jednalo se o souvislost s dávno uhrazeným dluhem, která se i po několika letech objevuje ve spojitosti s jeho osobou. Ve sporu se projednával zákon o ochraně osobních údajů a právech na zapomnění. Tato kauza rozšířila vlny debat o problematice dlouhodobého uchovávání informací na internetu. Google a další internetové aplikace musí stejně, jako jiné subjekty, dodržovat evropská práva a směrnice. Spor vyvrcholil až v rozepře v oblasti digitálních stop, hrozeb a také nevýhod, které s sebou nese internet. Důležitým tématem je následná regulace těchto informací a jejich odstranění. V návaznosti na tuto kauzu vzešlo v platnost právo na zapomnění z 13. 5. 2014. Všechny body sporu si můžete přečíst ve článku: JŮZOVÁ, Jana. Právo na zapomnění v prostředí internetu. Knihovna: knihovnická revue [online]. 2016, 27(2), 68–81 [cit. 2016-12-18]. ISSN 1801-3252. Dostupné z: http://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/2016-2/knihovny-a-informace/pravo-na-zapomneni-v-prostredi-internetu

O dalších tématech, jež rozšiřují tuto oblast se dozvíte v diplomové práci: JŮZOVÁ, Jana. Právo na zapomnění v prostředí internetu. Praha, 2016. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/160223/. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

 

Odborné články

, , , , , ,