Principy informační etiky


Principy informační etiky

Autor obrázku – Pavel Šrubař

Článek z odborného časopisu ProInflow s názvem Principy informační etiky od Jiřího Stodoly pojednává o mnoha aspektech, jež provází studium informační etiky. V úvodní části se čtenáři dozví, jak má člověk jednat ve světě informací. Poté jsou seznámeni s novým pohledem na souvislosti mezi znalostmi a filosofií, moudrostí či ctností. Tento článek je zajímavý také pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o principech přirozeného zákona, informačním chování a jednání. Kdo ví, kdy mají data informativní povahu? Jaké podmínky musejí splňovat, aby byly kvalitní? Co je lží a co naopak pravdou, to Vám prozradí vztahy mezi subjektem a predikátem. Závěr článku je věnován především rozdílům mezi mikroetikou a makroetikou, poukázaných na modelu zdroj-produkt-cíl. A na samém konci článku jsou uvedeny otázky, které pomáhají oddělit ne-informace od těch, které vedou k vytvoření znalosti. To vše a spoustu dalšího si můžete přečíst v článku: STODOLA, Jiří. Principy informační etiky. ProInflow: Časopis pro informační vědy [online]. Brno, 2016, 8(2), 70-84 [cit. 2016-11-10]. ISSN 1804–2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1532/1802

 

Odborné články

, , , , , ,