Pozvánka na školení Scopus a Mendeley


Oddělení informační vědy při Ústavu informatiky FPF SU v Opavě srdečně zve všechny zájemce na školení zaměřené na dva produkty společnosti Elsevier: odbornou databázi Scopus a referenční manažer Mendeley. Přednášky se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna 2016 v učebně H3 na Hradecké ulici 17 v Opavě od 13:15 hod. Přednášet bude Barbora Ševčíková ze společnosti Elsevier.

První blok věnovaný možnostem databáze Scopus (přístup do databáze možný přes elektronické informační zdroje poskytované v rámci Univerzitní knihovny) a jejího propojení s nástrojem Mendeley proběhne v čase 13:15–14:30 hod. Je cílený jak na akademické pracovníky, tak informační specialisty či studenty (především doktorských oborů), kterým by měl ukázat možnosti práce a spolupráce v rámci těchto dvou produktů.

Druhý blok školení se uskuteční v čase 15:00–16:00 hod. a měl by být zajímavý především pro studenty, ale také akademické pracovníky. V rámci této části bude blíže představen referenční a citační manažer Mendeley, který společnost Elsevier nabízí zdarma k používání. Studenti mohou podobné nástroje používat jako pomocníky při svém studiu nebo psaní závěrečných prací (tvorba bibliografie, tj. seznamu literatury, možnost vkládání odkazů na citace v rámci dokumentů, využití různých citačních stylů atd.)

Na obě školení je potřeba se registrovat. Registrační formuláře naleznete na adresách tiny.cc/skoleni-scopus a tiny.cc/skoleni-mendeley.

Pokud to je možné, vezměte si s sebou notebooky, abyste si mohli vše prakticky odzkoušet :-).

Školení Scopus & Mendeley ve čtvrtek 7. dubna

Školení Scopus & Mendeley ve čtvrtek 7. dubna

, , , , , , ,