Ohlédnutí za Studentským workshopem 2016


Za přátelsky znějícím názvem „Studentský workshop“ se skrývala „veřejná poprava“ studentů třetích ročníků studentů bakalářského studia oboru Informační studia se zaměřením na knihovnictví a navazujícího magisterského oboru Informační a knihovnická studia, která se konala v pátek 8.1.2016 v 9:00 na Hradecké.

Nakonec to ale tak zlé nebylo. Tuto akci si zmínění studenti pořádají každý rok sami, s výpomocí vyučujících, a obvykle z toho mají trochu nervy v kyblíku. Ne kvůli samotnému pořádání akce, ale kvůli samotnému „vystoupení“, což je taková malá obhajoba vlastní práce, které jsou u mnohým v tuto chvíli stále ještě v plenkách.

Jako první představovali vývoj svých prací studenti bakalářského studia. Mohli jsme tak slyšet například o vizích Kateřiny Pejškové při zkoumání rolí mobilních ICT při získávání informací vysokoškolskými studenty. Další studenti se budou zabývat heuristickou analýzou použitelnosti webového sídla knihovny (Jana Přeliášová), historií a současnými službami další knihovny (Aneta Ochránková), nebo také zpracováním portálů pro oblast čtenářství (Eva Hladišová) či gamifikací v informačním managementu (Dominik Chabroň). Některá slovní spojení se zdají být trochu složitá či neznámá, že ano? Upřímně, studenti se při jejich vysvětlování občas trochu zapotili.

Pro usušení kapiček potu a posilnění následovala pauza. Po pauze už byli připraveni další studenti. Témata, která jsme mohli slyšet, byla kupříkladu Systematické selekční jazyky v českých knihovnách, ale také Klasické knihovnické identifikátory charakteristika a využití.

Studenti dálkového studia spojili své studium se svým povoláním, a tak jsme se mohli dozvědět o klíčových informačních systémech v praxi Městské policie Opava (Pavel Šrubař), i když pikantnosti a tajemství z prostředí policie zůstaly utajeny. Rozený řečník Marek Kočvara nás přesvědčil, že  Šedá literatura a Národní úložiště šedé literatury jsou všude kolem nás. Sekci bakalářských prací zakončil Kuba Klásek a jeho Informační strategie Technických služeb Opava s. r. o.

Po pauze, kterou většina účastníků využila k doplnění energie prostřednictvím občerstvení, následovalo představení prací studentů magisterského studia. A co je cílem jejich práce? Diplomové práce by měly být už na lepší úrovni, a tak hned na začátku sekce přišlo opět to divné cizí slovo gamifikace, konkrétněji Gamifikace v knihovních a informačních službách (Václav Peter). Martin Ševela nám objasnil jeho úmysly při zkoumání Mobilních aplikací jako komunikačních prostředků mezi uživatelem a knihovnami a Terezie Ratajová se ve své diplomové práci bude zabývat Informační gramotností pro informační společnost. Další studentkou, která spojila svoji současnou práci se studiem, je Eva Lacková, která pracuje v univerzitní knihovně a její snahou bude studenty netradičními způsoby „donutit“, aby využívali elektronické informační zdroje, ke kterým mají v rámci univerzity přístup. Její práce má proto příznačný název Netradiční návrhy propagace elektronických informačních zdrojů. Předposlední prezentující byla Denisa Hloušková, která také využila svého zaměstnání a bude se ve své práci věnovat grafickému desingu a službám knihovny na příklady Univerzitní knihovny v Karviné. Celou akci uzavřela bakalářská práce Digitalizační praxe v komerční sféře a srovnání s prostředím knihoven (Štěpán Ondřej — v jeho případě se jednalo o změnu tématu, proto vystoupil až na konec po diplomových pracích).

Součástí akce byla soutěž o nejlepší poster. Každý prezentující student měl za úkol nejen prezentování, ale také vytvoření „propagačního“ posteru své práce. Postery byly rozmístěny po učebně, a tak je každý mohl vidět a následně jim dát hlas. A jak soutěž dopadla?

  1. místo — Martin Ševela
  2. místo — Denisa Hloušková
  3. místo — Pavel Šrubař

Nakonec to tedy vlastně vůbec nebyla veřejná poprava a i když měli občas vyučující připomínky, víme, že to s námi myslí dobře, a že se nám snaží poradit s jejich nejlepším vědomím a svědomím. DĚKUJEME!

Všichni studenti tedy přežili a co víc, za tuto akci a prezentování všichni dostali zápočet! Studentský workshop je totiž nutností pro splnění předmětu Diplomový seminář I.

Zápočty v kapse, rozdány bez jakéhokoliv přemlouvání, smutných očí, pláče či nátlaku. Teď už jen ty bakalářky a diplomky zkoumat, konzultovat, sepisovat a doufat, že jejich obhajoba bude stejně příjemná jako na workshopu.

[srizonfbalbum id=8]

, , , ,