Report z přednášky „Knihy znovu nalezené“


S menším zpožděním Vám přináším krátké shrnutí z přednášky s názvem „Knihy znovu nalezené“, která se konala ve čtvrtek 12. listopadu 2015 v 10:00 v aule Slezské univerzity. Přednášejícími byli Mgr. Tomáš Foltýn a Mgr. Marcela Strouhalová, kteří přijeli z Národní knihovny v Praze.

Úvod přednášky byl docela vtipný a zajímavý, přednášející Tomáš Foltýn se snažil vyvrátit pár mýtů o práci v knihovně, jako například, že tento job je pro starší generaci, nebo že práce knihovníka je čistá a klidná.

Hlavním cílem této přednášky však bylo seznámení účastníků s projektem, jehož hlavním smyslem je zaevidovat (dle platných standardů) a bezpečně uložit knihy, které byly zavlečeny na české území během 2. světové války či těsně po ní. Nyní se knihy nachází ve skladu v Neratovicích, ale toto místo není pro knihy dostatečně bezpečné. Záměrem projektu je zpracovat cca 12 000 knih. Na přednášce byly vysvětleny jednotlivé kroky k realizaci projektu. Člověk by neřekl, kolik je za tím vším práce, papírování a jak moc je potřeba spolupráce lidí z různých odvětví. Ti mají rozdělené jednotlivé úkoly. Projekt funguje za podpory norské instituce Stiftelsen Arkivet, což je řádově menší organizace než Národní knihovna. Jejich odborníci se dlouhodobě zabývají otázkou interpretace a reinterpretace 2. světové války a tím, jak je možné tehdejší události využít pro podporu demokratického myšlení. Důvodem spolupráce s touto institucí je rekonstrukce příběhů knih, které lze následně zasadit do souvislostí s událostmi 2. světové války, což nelze dosáhnout pouhou katalogizací a uveřejněním záznamů v databázi. Projekt je hruba ve své polovině (oficiální začátek byl 1. ledna 2015, oficiální konec je naplánován na 30. dubna 2016), ale splňuje všechny předpoklady, aby byl úspěšně dokončen, což bude jistě přínosné, zejména z hlediska nových informací o kultuře a knihách dané doby.

Držíme palce, ať vše vyjde jak má a projekt je úspěšně dokončen. Pokud se chcete dozvědět více, klikněte na www.knihyznovunalezene.eu.

[srizonfbalbum id=7]

, , , , ,