Nová kniha — Úvod do informační vědy


„Úvod do informační vědy“ — to je název nové monografie, která vyšla v polovině letošního roku. Její autorkou je PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D. Publikace byla vydána na Slezské univerzitě v Opavě, konkrétně na Ústavu informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty.

SEDLÁČKOVÁ, Beáta. Úvod do informační vědy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015, 134 s. ISBN 978-80-7510-145-7.
Úvod do informační vědy

Úvod do informační vědy
(zdroj obálky: http://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788075101457)

Recenze:O informační vědě stručně, jasně a přehledně“ — Doc. PhDr. Rudolf Vlasák

Informace o distribuci: Publikace je zdarma. Přivítáme však, pokud vzhledem k aktuálním událostem přispějete dobrovolný finanční dar organizaci Lékaři bez hranic.
Pro více informací kontaktujte autorku knihy na beata.sedlackova@fpf.slu.cz.

, ,