Děkanské volno


Děkan FPF SU v Opavě vyhlašuje v souvislosti s konáním Akademické obce na pondělí 4. května, v době od 10:30 do 13:00 hod., děkanské volno.