Děkanské volno na pátek 3. dubna


Na pátek 3. dubna 2015 vyhlašuje děkan FPF SU v Opavě děkanské volno.