Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří na Ústavu informatiky


Otevřené dveře pro zájemce o studium oborů na našem ústavu (ale vlastně i na celé fakultě) byly ve středu 4. února 2015 od desáté hodiny ranní.

Potenciální studenti si nejdříve vyslechli přednášku v aule v budově Na Rybníčku, tj. v budově, kde sídlí mimo jiné Matematický ústav nebo rektorát, kde se dozvěděli obecné informace o studiu. Poté si je vyzvedli určení zástupci jednotlivých ústavů a společně se přesunuli k nám na Bezručovo náměstí, do budovy č. 13.

Byl nachystán dlouhý okruh přednášek a ukázek — v jedné z učeben si mohli zájemci vyslechnout základní informace o nabízených oborech, v další přednášku o robotech a robotice a v další z učeben byla prezentace i našeho oboru. Pro naše návštěvníky jsme měli nachystány handmade náramky z gumiček a přívěšky z papíru, aby si studenti krom získaných informací mohli odnést ještě něco malého a milého. Další učebny zase nabízely informace o dalších možnostech vzdělávání se, například Cisco Academy a RedHat.

Zájemci se do dveří hrnuli a chvílemi se dveře nezastavily. Tak uvidíme, kolik z nich to myslelo vážně a kolik nám v září nastoupí nových prváků 🙂

[srizonfbalbum id=1]

, , , ,