Děkanské volno ve čtvrtek 13. listopadu


Na čtvrtek 13. listopadu vyhlásil děkan FPF SU v Opavě děkanské volno, a to v čase od 8:00 do 12:00 hod.