Imatrikulace studentů 1. ročníků a děkanské volno


V úterý 21. října se uskuteční imatrikulace studentů, kteří nastoupili do prvních ročníků bakalářských oborů v prezenční formě. Pro tyto studenty vyhlásil děkan FPF SU na tento den děkanské volno.

,