Co přinesla Wikikonference 2013?


sobotu 30. listopadu se uskutečnila již pátá Wikikonference na české půdě, kde se setkávají příznivci a podporovatelé největší encyklopedie světa, ale také aktivní čeští wikipediste. Konference se koná pod záštitou občanského sdružení Wikimedia ČR. O čem se na té letošní konferenci diskutovalo a hovořilo?

Téma 1: Kooperace české a slovenské Wikipedie

Na konference byl představen projekt České-slovenské Wikipedie, která by neměla být novou společnou Wikipedií pro oba národy, nýbrž by tato Wikipedie měla podporovat spolupráci mezi českou a slovenskou verzí (např. vytvoření nástrojů na přebírání a úpravu článků mezi oběma jazyky).

Zajímavost: Česká Wikipedie obsahuje již více než 280 000 článků, slovenská pak téměř 190 000 (ředitel české Wikipedie Michal Reiter odhaduje, že kdyby se česká verze vytiskla, byla by nejméně o metr delší, než je vydání všech svazků Ottova slovníku naučného). Rekordmanem české Wikipedie je uživatel s přezdívkou Davcza, který jich napsal už přes 14 550 (jedná se wikipedistu se jménem David, který vystudoval historii a politologii na Univerzitě Karlově v Praze. Jeho články se zaměřují především na zeměpisná a historická hesla.

Téma 2: Wikipedia a wikidata

Wikidata jsou dalším projektem, který se zaměřuje na tvorbu a udržování druhotné strukturované databáze údajů, které jsou udržovány na jednom místě, lze je ale využívat mezi různými články i jazykovými verzemi Wikipedie. Tato databáze by měla pomoci především u údajů typu statistický dat (např. počet obyvatel), kdy by se změnil pouze záznam v databázi, ale nebylo by nutné vyhledávat všechna místa, kde se toto číslo nachází a měnit jej ručně.

Téma 3: Wikipedia a akademická půda

Na konferenci vystoupili také zástupci vysokoškolských učitelů, kteří s českou Wikipedií spolupracují v rámci projektu „Studenti píší Wikipedii“. Řada těchto učitelů se řídí heslem: „proč zadávat seminárku studentům jen tak, aby ji pak měli někde v šuplíku, když ji mohou napsat pro Wikipedii“. Tento přístup není výhodný pouze pro českou Wikipedii, která tak může získávat kvalitní články, ale také pro samotné studenty — naučí se psát jednoduše, stručně, výstižně a vybírat podstatné a důležité věci z mnoha zdrojů, analyzovat je a uspořádat je do vhodné podoby. Profesor Jan Sokol dokonce uvažuje, že by do projektu zapojil i vzdělané důchodce (např. bývalé akademiky).

Podrobnější informace o průběhu Wikikonference lze najít v článku na serveru Lupa.cz.

Kdo by si rád rozšířil obzory a zjistil, jak se vztah akademického prostředí k Wikipedii vyvíjí v celosvětovém pohledu, pak určitě stojí za přečtení článek Briana Whalleyho z Sheffieldské univerzity „Wikipedia: Reflections on Use and Acceptance in Academic Environments“